Då jag nu till sist beslutat mig för att lägga ned Bönan och avslutar min verksamhet på Stationsvägen under maj/juni kommer jag inte längre att erbjuda nytecknande av prenumerationstjänsten. Pågående prenumerationer fortsätter under maj och avslutas sedan. 

Stort tack till er som prenumererat under åren!