Bönan & Roten AB är ett småskaligt företag som bedriver hantverksmässig tillverkning av praliner och andra chokladprodukter samt försäljning av annan kvalitetschoklad och lakrits. Vår vision är att vara en av norra stor-Stockholms bästa leverantörer av choklad och lakrits.

Bönan & Roten AB står för kvalitet, hållbarhet och pålitlighet. Dessa ledord ska genomsyra vår verksamhet och uppnås genom att arbeta enligt följande principer:

  • Noggrann planering av företagets verksamhet under året
  • Tydliga och efterlevda rutiner baserade på aktuella lagar och krav.
  • Regelbundna uppföljningar av rutiner och verksamheten och korrigerande åtgärder vid behov
  • Fokus på goda kundrelationer och en strävan efter att alltid uppnå win-win för båda parter vid samarbeten.
  • Tydligt definierade leveranstider och fokus på att hålla dessa vid leverans av kundorder.
  • Tydligt fokus på kvalitet och hållbar utveckling vid val av råvaror till våra egentillverkade produkter och vid inköp av varor till butiken. Vi ska företrädesvis använda ekologiska, närproducerade samt fair trade-märkta varor.
  • Systematisk kontroll av våra egentillverkade produkter för att säkra att de lever upp till våra högt uppsatta krav på kvalitet.
  • Snabb återkoppling vid både positiv och negativ kundfeedback om våra befintliga produkter samt produkter under utveckling.
  • Utifrån både intern och extern feedback jobba med ständig förbättringar av vår verksamhet och våra produkter.
  • Löpande utveckla vår kompetens genom utbildning och aktivt lärande av egna samt våra branschkollegors erfarenheter.

Det är med stor stolthet vi tar oss an uppgiften att fortsätta skapa och leverera produkter som tilltalar alla sinnen och kunna inspirera våra kunder att stanna upp lite i vardagen och njuta av stunden.

Lotta Sunnås-Everaere

Ägare, Bönan & Roten AB