Bönan & Roten AB- Integritetspolicy

Bönan & Roten AB (nedan kallat företaget) är personuppgiftsansvarigt för samtliga personuppgifter som samlas in inom ramen för verksamheten. Syftet med att samla in personuppgifter är för att kunna genomföra personaladministration, inköp av material, leveranser och affärstransaktioner vid beställning av våra produkter samt för att informera våra kunder om företagets produkter och verksamhet.

Denna policy beskriver hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in, vilka möjligheter du har att kontrollera dina uppgifter hos oss samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Vilken information sparas?

 • Namn (privatperson eller företag samt kontaktperson)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • e-postadress
 • Person- eller organisationsnummer (vid köp med faktura)
 • Kontonummer (in- och utbetalningar)
 • Information om vilken produkt som kunden beställt.

Den lagliga grunden för all insamling av personuppgifter är “samtycke” vilket innebär att du som kund eller leverantör har godkänt att vi samlar in uppgifterna enligt ovan för att använda i ändamålsenligt syfte.

Hur använder företaget dina personuppgifter?

 • Vid kommunikation med anställda, kunder samt leverantörer (order, kallelse till möten, uppföljning)
 • Vid prenumeration på nyhetsbrev, kommunikation via blogg och sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn
 • För att administrera löpande aktiviteter som kurser och provningar
 • För att hantera kundrelaterade ekonomiska transaktioner
 • För att hantera personaladministration och lön

Hur hämtas informationen?

Företaget samlar in uppgifter i samband med anställning, order, inresseanmälan via formulär på hemsidan, via frivilligt följande av företagets sidor i sociala medier, via frivilligt angivande av e-postadress på utnyttjade rabattkuponger samt vid olika event som mässor och workshops.

Vem tar del av personuppgifterna?

Företaget överlåter inga personuppgifter till tredje part. De underleverantörer som inom ramen för löpande hantering av verksamheten har tillgång till uppgifterna är The Planner (lön och ekonomi), Fortnox och Visma SPC, Dropbox, Manufrog Webbhotell, Mailchimp.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Information om personuppgifter sparas så länge samtycke finns. Vi tar bort dem på begäran eller när de inte längre fyller ett ändamålsenligt syfte.

Dina rättigheter

Du som är anställd av, har anmält intresse hos Bönan & Roten, registrerat ditt namn och din e-postadress, köpt eller sålt produkter eller tjänster av/till företaget har rätt att kräva insyn i behandlingen av dina sparade personuppgifter. Du kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande i enlighet med EU-förordning GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Du har rätt att kostnadsfritt få registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. När behandling av personuppgifter är baserat på samtycke kan du när som helt ta samtycket tillbaka. Du har också rätt att motsätta dig profilering och direktmarknadsföring.

 

Lotta Sunnås-Everaere

Ägare, Bönan & Roten AB